ورود به سایت   

 

TETYS International ® PJS

تازه ترین رویدادها...

 

 

 

 

 

 
 

Specialized Trainings and Seminars/Workshops:

 

 Legal/ Contractual Trainings, Seminars and Workshops:

 

 • FIDIC Awareness Seminar (Organization - Agreements - Contracts). 
 • FIDIC Foundation Level (Introduction to FIDIC Agreements - designed by TETYS International ® PJS for Less-developed Countries).
 • FIDIC Standard Level (Introduction to FIDIC Contracts- designed by TETYS International ® PJS for Less-developed Countries).
 • FIDIC Professional Level (FIDIC Contracts Modules 0, 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, Special Courses on FIDIC DBO / FIDIC EPC-Turnkey / FIDIC Subcontract / FIDIC Dredging and Reclamation).
 • Project Claim Management (Identification / Quantification / Prevention / Resolution).
 • International Construction Contracts. 
 • International Commercial Contracts.     

 

 

Management Trainings, Seminars and Workshops:

 • Principles of Management and Organization.
 • Entrepreneurial Skills. 
 • Team-working. 
 • Negotiations Skills.
 • Management Principles in Four Steps (Managing Oneself / Managing Other People / Managing a Specialist Department / Managing the Business).
 • Project Management I (Essential Points for Project Managers).
 • Project Management II (Introduction to PMBOK, Preparation for PMI Credentials (e.g. CAPM®/ PMP®/ PgMP®/ PMI-RMP®/ PMI-ACP/ PMI-SP®)).
 • Business Management Skills (Presentation / Meeting / Telephoning / Letter-writing / Report-writing / Socializing).
 • Project Construction Management (Project Safety Management / Project Claim Management / Project Financial Management / Project Environmental Management). 
 • FIDIC Modular Management Trainings (Organizing a Consulting Firm / Business Development / Human Resource Management  / Financial Management / Clients’ Relations and Communications / Sustainable Development / Risk Management / Quality Management / Business Integrity Management).
 • International Business Development. 

 

All of the above-mentioned Trainings, Seminars and Workshops are designed and implemented at International Academy of Capacity Building (IACB) - TETYS International ® PJS. 

مجموع:   0 ریال


مشاهده صورتحساب

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

برنامه های آنلاین

گروه آموزشی تتیس اینترنشنال به زودی برنامه های آنلاین خود را در قالب وبینارها و دوره های آنلاین آموزشی در حوزه های مديريت، مديريت پروژه، حقوق صنعت – احداث – انرژی، مدیریت سرمایه گذاری، و روش های حل و فصل اختلافات برگزار خواهد نمود. اخبار بعدی را از طریق همین سایت دنبال کنید.

درباره تتیس اینترنشنال

شرکت تتیس اینترنشنال با سرلوحه قرار دادن عبارت "ظرفیت سازی برای نسل های آتی" تاسیس شده و با بهره گیری از تجربه و تخصص مهندسان، مديران، مديران پروژه، حقوقدانان و اساتيد مجرب دانشگاهی و حرفه ای به ترویج و توسعه تخصص های بین رشته ای مديريت مهندسی – مديريت پروژه – مهندسی و مديريت احداث – و حقوق صنعت و احداث می پردازد.

بیشتر بخوانید...

آکادمی بین المللی ظرفیت سازی

در راستای تقاضای قابل ملاحظه برای ظرفیت سازی و توسعه ظرفیت در صنعت و کسب و کار، آکادمی بین المللی ظرفیت سازی تاسیس شد تا الزامات کلیدی حرفه های مدیریت و مهندسی را پوشش دهیم. در عین حال، در اين بخش بر اساس تحلیل نیازهای کارفرمایان تخصصی، برنامه های طراحی شده ويژه در راستای توسعه سازمانی آنها اجرا می شوند.

بیشتر بخوانید...